Een duurzame leefomgeving begint met een sterk en samenhangend ontwerp waarin duurzame producten en planten een plek krijgen. We zetten enkele inspiratiebronnen op een rij!

Handleiding De Levende Openbare Ruimte

Een uitstekende inspiratiebron vormt de handleiding De Levende Openbare Ruimte (2020) van de VHG. Het is een rijk geïllustreerd boekwerk vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige gezonde en leefbare steden. Het gaat over groen dat integrale oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Overzicht van gebiedseigen gifvrij plantgoed

Steeds meer landschapsarchitecten, eigenaren en terreinbeheerders zijn op zoek naar verantwoord geproduceerd groen voor de leefomgeving. Om in die behoefte te voorzien hebben Stichting Steenbreek en NL Greenlabel meegewerkt aan een handig overzicht met leveranciers en kwekers uit het netwerk van NL Greenlabel.

Circulaire Inrichting van de Openbare Ruimte

Aan de hand van voorbeelden van bouwmaterialen, andere materialen en oplossingen volgens de principes van circulair en inclusief bouwen, laten C-creators in een prachtige online publicatie wat er mogelijk is in de openbare ruimte. Oplossingen van vele partners van NL Greenlabel zijn opgenomen in deze gids.

Circulaire Bouwcatalogus

De circulaire bouwcatalogus bevat inspirerende voorbeelden van circulaire producten en diensten waarmee aan de slag kan worden gegaan in de bouwpraktijk. Om te streven naar een circulaire economie, is het namelijk hoog tijd om woorden om te zetten naar daden. De resultaten van vele leveranciers zijn hier als inspiratie te vinden.