NL Greenlabel beheert een methodiek die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal/grondstof of plant. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een certificaat. Dat maakt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken.

Integrale aanpak

Door de integrale aanpak wordt de gehele keten verduurzaamd. Er wordt immers veel breder gekeken dan alleen de grondstof of het transport, maar juist naar de samenhang van deze onderdelen. Op elke schakel in de keten is een verbetering mogelijk.

Onafhankelijke beoordeling

Het onafhankelijke label wordt afgegeven op basis van aangeleverde duurzaamheidsgegevens in combinatie met het expert-judgement van deskundigen van geselecteerde ingenieursbureaus. Door deze methodiek en werkwijze zijn deskundigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd. Een Wetenschappelijke Raad van Advies valideert de modellen regelmatig.

Het NL Productlabel en NL Plantlabel maken het zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken en zaken als materialisatie, energie en biodiversiteit inzichtelijk te maken.

Indicatoren

De indicatoren voor de beoordelingen van NL Productlabel en NL Plantlabel zijn weergegeven in onderstaande tabel:

NL Productlabel en NL Plantlabel

Fase

Indicatoren
Productiefase (inclusief grondstoffen) CO2-footprint grondstoffen en productie
Bedrijfsvoering
Gebruiksfase Optimaal gebruik
Onderhoud
Extra toegevoegde waarde
Herverwerkingsfase Circulariteit
Criteria die op meerdere plaatsen in de keten spelen Transport

Biodiversiteit

Bonuspunten

Voor de volgende onderdelen kan een bonuspunt verdient worden:

  • Duurzame innovatie
  • Bijdrage eindverwerking
  • Energie & transport
  • Samenwerken in de keten

Circulariteit binnen de productcatalogus

Circulariteit is een steeds belangrijker onderwerp. Binnen onze methodiek wordt hier al volop aandacht aan besteed. Om verder onderscheid te maken in de mate van circulariteit zijn verfijnde zoektermen toegepast op de product pagina’s. Hiermee brengt NL Greenlabel circulariteit nog meer onder de aandacht door dit te koppelen aan de R-ladder voor circulariteit. Zo zijn gelabelde producten die positief scoren op circulariteit voorzien van de zoektermen; Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Recycle en Repurpose.

Voor meer informatie over onze methodiek, bekijk het gehele onderbouwingsdocument voor het NL Productlabel.

Verbetering en herbeoordeling

Naast de score op deze indicatoren ontvangt de leverancier die respectievelijk een product/materiaal of plant laat labelen ook verbetervoorstellen. Het doel is uiteindelijk dat de ‘producten’ steeds beter scoren. Daartoe worden de producten, materialen en planten elke drie jaar opnieuw beoordeeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het doorvoeren van de verbetervoorstellen, maar ook naar nieuwe inzichten over het toegepaste materiaal of proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Bekijk het gehele onderbouwingsdocument voor het NL Productlabel. Het NL Plantlabel volgt dezelfde methodiek, toegesneden op het groeiproces van planten. Bekijk het gehele onderbouwingsdocument voor het NL Plantlabel.

Geldigheidsduur

Een label is 3 jaar geldig. Daarna wordt het opnieuw beoordeeld zodat het blijft voldoen aan de laatste inzichten en ontwikkelingen.

Interesse om uw product of plant te laten beoordelen? Vraag een beoordeling of meer informatie aan via het contactformulier.