4Grass kunstgras non-infill (XtremeTurf NFF32)-Hofmeijer Voorst

Materialen & producten

Een kunststof grasmat non-infill bestaat uit kunststofvezels zonder enige infill. Kunstgras kan intensief worden belast zodat het geschikt is voor wedstrijden én trainingen.

Vanwege wettelijke restricties en negatieve milieu-effecten wordt gezocht naar mogelijkheden om het gebruik van infill op kunstgras te vermijden en hergebruik van kunstgras te bevorderen. De meest veelbelovende techniek is de non-infill mat die geen gebruik maakt van infill korrels. Zulke korrels worden vaak aangetroffen in de omgeving van het veld, met alle negatieve gevolgen van dien voor de biodiversiteit en grondwaterkwaliteit. Door geen infill-korrels te gebruiken, wordt deze schade voorkomen.

Ook aan hergebruik op het einde van de levensduur is bij 4Grass Kunstgras non-infill gedacht. Een probleem is namelijk dat gebruikelijke (getufte) matten een extra latex laag bevatten die niet kan worden gescheiden. Zodoende kan het materiaal niet hoogwaardig worden verwerkt. Door de vezels te weven, is de latex laag overbodig en kan het kunststof materiaal geheel worden verwerkt tot nieuwe matten, omdat het product gemaakt is van één grondstof-familie. Zie voor meer informatie over duurzaamheid van kunstgras dit rapport.

4Grass ondersteunt clubs en gemeenten bij hun keuze voor de aanleg en renovatie van sportvelden door middel van een krachtige rekentool en informatie over de verschillende veldtypen: zie www.4grass.nl. De transparante en overzichtelijke informatie vereenvoudigt het keuzeproces en geeft realistische verwachtingen over kwaliteit, prijs, levensduur en duurzaamheid van verschillende veldtypen.

4Grass staat voor hoogwaardige én duurzame voetbalvelden. Om duurzaamheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken, heeft 4Grass verschillende veldconcepten onafhankelijk laten beoordelen door NL Greenlabel. Deze organisatie past een methode toe die verschillende duurzaamheidsaspecten weegt in een integrale beoordeling. Op deze manier wordt duurzaamheid een factor in het keuzeproces.

Jacco Meijerhof, 0575 743 529

info@4grass.nl