Beschoeiing Gouda en Delfland – HIP Groen®

Materialen & producten

HIP Groen beschoeiing type Gouda is ontwikkeld in samenwerking met gemeente Gouda.  Deze duurzame beschoeiing is geschikt voor het keren van oevers met een hoogte tot 20 cm. Beschoeiing Type Delfland kan tot 40 cm boven de waterlijn keren.

HIP Groen® beschoeiing type Delfland is ontwikkeld uit type Gouda.
Type Delfland is geschikt voor oevers met een hoogte tot 40 cm boven de waterlijn. Type Delfland heeft een hoger kunststof paneel, namelijk 55 cm tegen 35 cm voor type Gouda. De geleidebuizen, waarmee de palen aan de schotten worden verbonden, zijn bij type Delfland ook langer. Verder zijn beide beschoeiingen identiek in ontwerp.

De beschoeiing is ongeveer tweemaal zo snel te plaatsen als een traditionele beschoeiing. Vooral het plaatsen van de palen en het koppelen van de palen aan de schotten gaat sneller. De beschoeiing kan geplaatst worden door een machine met trilblok, waardoor de beschoeiing geplaatst kan worden in moeilijkere bodems met puin en zandlagen.

Uitgangspunt is het maximaal gebruik van Europees naaldhout uit duurzaam beheerd bos. Het is mogelijk om tot 90% naaldhout toe te passen zodat de beschoeiing een lage kostprijs en lage milieukosten heeft. Het hout is voorzien van PEFC™-certificaat, zodat het gebruikte hout aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Kunststof HDPE wordt alleen gebruikt, waar het technisch nodig is. Al het kunststof is volledig gerecycled en opnieuw recyclebaar. Het geheel heeft een technische levensduur van tenminste 50 jaar

tekst volgt

De schotten zijn leverbaar in hoogten variërend van 70 tot 200 cm. De palen zijn leverbaar in lengten van 200 tot 500 cm en in diameters van 85, 95 en 115 mm.

Indien gewenst kan de beschoeiing worden  afgewerkt met kunststof inslagdoppen, voor- en dekplanken van bamboe of en afdekkap van Cortenstaal.

 hipgroen.nl

Eddy Hogendoorn, 06-51336589  info@hipgroen.nl