BioBlocks-BioBlocks bv

Materialen & producten

Van plantenresten tot duurzaam bouwblok: BioBlocks is een 100% duurzaam, recyclebaar en natuurlijk product.

  • Negatieve CO­2-opslag; Meer CO2 langdurig opgeslagen dan het gewicht van het product zelf
  • Geen uitputting van natuurlijke grondstoffen
  • Recyclebaar
  • Hoge geluidsabsorptie bij toepassing in wandafwerking in infra en bouw
  • Bevordert biodiversiteit door ontstaan van foerage- en verblijfsgebied voor insecten en kleine knaagdieren
    (Zo is er biodiversiteit behouden in natuurgebied de Weerribben-Wieden.)

De doelstelling van BioBlocks is het ontwikkelen van een innovatieve toepassing voor de overtollige kraggen en het rietplagsel dat vrijkomt bij het open water maken in NP Weerribben Wieden en het vermarkten van het eindproduct, binnen de randvoorwaarden voor milieu, economie en ecologie.
Om de grote diversiteit in flora en fauna in open water te behouden is er de continue inspanning om het verlandingsproces tegen te gaan. Door langzaam dichtgroeien van open wateren met veen ontstaan nieuwe rietvelden. Na verloop van tijd worden deze rietvelden afgeplagd en/of ontgraven. De vrijkomende materialen worden verzameld, samengeperst en op natuurlijke wijze gedroogd. Hierdoor ontstaat een duurzame bouwblok: BioBlocks.

Bestellen is mogelijk door een offerte aan te vragen bij info@bioblocks.nl

Prijs (2023): € 1,25 per stuk excl. btw

Voor NL Greenlabel partners is er een korting mogelijk.