Boomkwekerijgewassen duurzaam geteeld – M. van den Oever

Materialen & producten

Zoekt u bomen en heesters voor uw groenproject? Wij leveren een groot assortiment laan-, park- en solitaire bomen van eigen kwekerij. Onze bomen zijn op duurzame wijze gekweekt met oog voor bodem, water en atmosfeer, gecertificeerd On the way to PlanetProof. Naast bomen leveren wij ook heesters, vaste planten en siergrassen.

De bomen van onze kwekerij hebben de potentie om uit te groeien tot volwassen exemplaren. Om dit mogelijk te maken hechten wij veel waarde aan sortimentskeuze en de groeiplaatsinrichting. Wij adviseren hierover aan elke klant. Ook leveren we verschillende producten voor een goede start en verdere verzorging van boom en groeiplaats.

Op onze kwekerij kweken we met de natuur mee. Dit houdt in dat de bomen onder natuurlijke omstandigheden opgroeien en daardoor weerbaar en vitaal zijn. Wij leveren hoge kwaliteit met een lage kans op uitval.

On the way to PlanetProof kweken wij zonder kunstmatige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor zijn de percelen en bomen vrij van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook de bodem is vitaal en vruchtbaar door het toepassen van een niet kerende grondbewerking, gebruik van compost en groenbemesters.

Houtwallen en kruidenrijk grasland dragen bij aan de biodiversiteit en trekken natuurlijke plaagbestrijders aan.

Het watergebruik in de kwekerij wordt beperkt tot het noodzakelijke, door gebruik van bodemsensoren en druppelbevloeiing.

.

M. van den Oever Boomkwekerijen is een nuchtere no-nonsense aanbieder van een breed assortiment bomen en planten voor de professionele en institutionele markt. Meer dan 200 jaar kweken wij gezonde bomen op leemhoudende zandgrond in Haaren en omgeving. Passie voor bomen en planten, innovatie, kwaliteit, een duurzame teeltmethode  zijn kenmerkend voor het bedrijf.

Wij geloven dat een groene leefwereld een betere wereld is. Veiliger. Gezonder. Mooier. Duurzamer. In ieder seizoen. Het is ons doel om mensen gelukkiger te maken door hun leefwereld te verbeteren.

Wij zijn uw betrouwbare partner voor de levering van duurzaam gekweekte bomen, heesters en vaste planten.

Bekijk hier een filmpje over M. Van den Oever Boomkwekerijen

Bestellen kan via: mvandenoever.nl

Prijs op aanvraag.

Arie Idema
algemeen directeur
+31 (0)411-621964
a.idema@mvandenoever.nl

LinkedIn