Boomkwekerijgewassen duurzaam geteeld – M. van den Oever

Materialen & producten

Zoekt u bomen en heesters voor uw groenproject? Wij leveren een groot assortiment laan-, park- en solitaire bomen van eigen kwekerij.

Onze bomen zijn op duurzame wijze gekweekt met oog voor bodem, water en atmosfeer. Wij hebben als doel elke geleverde boom uit te laten groeien tot een volwassen exemplaar. Daarom hechten wij veel waarde aan goed advies over de groeiplaats en sortimentskeuze.

Naast bomen leveren wij dan ook verschillende producten voor een goede start en verdere verzorging van boom en groeiplaats.

Vitale bomen kweken op een duurzame manier, dat is ons uitgangspunt. Dit bereiken we door te kweken zonder gebruik van kunstmatige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Wij investeren in de bodemkwaliteit door gebruik van niet kerende grondbewerking, compost en groenbemesters. Door gebruik van een bodemsensor geven we alleen water wanneer noodzakelijk, veelal met druppelbevloeiing.

De kruidenrijke grasmengsel op de kwekerij verhogen de biodiversiteit en trekken natuurlijke plaagbestrijders aan.

Onze werkwijze zorgt voor vitale bomen die weerbaar zijn. De kwekerij is PlanetProof gecertificeerd.

M. van den Oever Boomkwekerijen is een nuchtere no-nonsense aanbieder van een breed assortiment bomen en planten voor de professionele en institutionele markt. Meer dan 200 jaar kweken wij gezonde bomen op leemhoudende zandgrond in Haaren en omgeving. Passie voor bomen en planten, innovatie, kwaliteit, een duurzame teeltmethode  zijn kenmerkend voor het bedrijf.

Wij geloven dat een groene leefwereld een betere wereld is. Veiliger. Gezonder. Mooier. Duurzamer. In ieder seizoen. Het is ons doel om mensen gelukkiger te maken door hun leefwereld te verbeteren.

Wij zijn uw betrouwbare partner voor de levering van duurzaam gekweekte bomen, heesters en vaste planten.

https://www.linkedin.com/company/m-van-den-oever-boomkwekerijen/

Arie Idema
 algemeen directeur
+31 (0)411-621964
a.idema@mvandenoever.nl

LinkedIn