ecoDynamic – Grass Parking

Materialen & producten

Grass parking van ecoDynamic is de betrouwbare groene basis onder uw evenement, parkeerplaats of brandweergang. Het bestaat uit een toplaag van speciaal zand, organisch materiaal, een 100% natuurlijke vezel en WaterXtra. Dat zorgt samen met de onderbouw en het drainagestelsel voor 100% gegarandeerde begaanbaarheid van het terrein. Deze bodem vraagt weinig onderhoud. Net als bij het onderhoud van een reguliere grasmat, voldoet regelmatig maaien, verticuteren en vertidraineren. WaterXtra is een bodemgranulaat dat bestaat uit zuivere mineralen met duizenden poriën. Deze poriën nemen water op en kunnen dit opslaan. In periode van droogte wordt het water weer afgegeven aan, in dit geval, de graswortel.

PRODUCTSPECIFICATIES