Klimaatadaptieve bestrating-MBI

Materialen & producten

EEN TOEKOMSTBESTENDIG STAD

Het besef dat ‘wij de natuur net zo hard nodig hebben als de natuur ons’ groeit. Daar komt bij dat weersomstandigheden ons wijzen op het feit dat we natuurinclusief moeten ontwerpen voor een toekomstbestendige stad. Plannen moeten niet enkel gericht zijn op maximale functionaliteit. Dit betekent dat we niet alleen ruimte moeten geven aan groen, maar ook aan alle andere factoren van de natuur, zoals water en zon. Hier ligt onze gezamenlijke uitdaging voor de toekomst en is ‘groene’ bestrating daardoor actueler dan ooit.

Speciaal voor deze toepassing hebben wij een ruim assortiment aan stenen en tegels beschikbaar met hoogwaardige deklagen in vele uitvoeringen.

CityHealth® brochure klimaatadaptieve bestrating

MKI als maatstaf

Beton is een zeer innovatief materiaal en nog volop in ontwikkeling om de milieukosten verder naar beneden te brengen. Met de nieuwe receptuur Duraton kunnen wij op basis van cijfers (de MKI-waarde) stellen, dat onze producten een duurzame keuze zijn, voor nu en in de toekomst. Bij onze receptuur letten wij ook op de combinatie van grondstoffen: de stenen moet immers ook circulair blijven.

Er zijn verschillende keuzes die bij de productie bijdragen aan een lagere CO2: groene stroom, biobased materialen, gerecyclede en alternatieve grondstoffen, alternatieve bindmiddelen of combinaties hiervan. Maar er zijn ook andere componenten die meewegen in het bepalen van milieubelasting: levensduur, cost of ownership, beschikbaarheid grondstoffen op de lange termijn en circulariteit (inclusief milieu-impact van het circulair maken). Alle aspecten bij elkaar opgeteld en gewogen zeggen pas daadwerkelijk iets over duurzaamheid.

MBI Duurzaamheidsmagazine

In ruim drie kwart eeuw is MBI uitgegroeid tot een multidisciplinaire onderneming. Actief in de productie en distributie van materialen voor inrichting van de buiten- én binnenruimte. De missie van MBI is om samen met haar partners een mooie, comfortabele en duurzame leefomgeving te creëren met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu.

De stabiele basis is het Steenmeesterschap; kennis van steenachtige materialen, zowel beton als keramiek. MBI is marktleider in de productie van esthetische, betonnen bestratingsmaterialen en gevelbekleding. Met een toegewijd en deskundig adviesteam bundelt MBI de kennis van alle sectoren en verstrekt projectadvies op alle gebruiksgebieden van de buiten- en binnenruimte; werken, wegen, winkelen, wonen en welzijn. In alle fasen van een project kun je voor advisering bij MBI terecht. Elke dag werken ca. 500 Steenmeesters aan hun missie; zonder dat jij het doorhebt zorgt MBI voor onze leefomgeving #mooimetMBI.

Assortiment inrichting openbare ruimte

Prijsindicatie op aanvraag. Prijzen afhankelijk van vorm, kleur en uitvoering.

Voor een adviesgesprek – MBI De Steenmeesters

Roy Oosthoek, specialist Duurzaamheid en Tenders: +31 413 349447/roosthoek@mbi.nl/ https://www.linkedin.com/in/royoosthoek/