Laanbomen-Boomkwekerij Ebben

Materialen & producten

Laanbomen zorgen in lanen en straten voor schaduw en brengen verkoeling in de steeds warmer wordende stedelijke omgeving.

We kweken onze bomen door middel van een natuurinclusief kweekproces waarbij we natuurlijke processen inzetten om de kwaliteit van onze bomen te optimaliseren en de druk op de omgeving te minimaliseren. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar levert ook betere bomen op. De plant leert zich te beschermen in een normale biotoop en is daardoor sterker wanneer hij straks in de openbare ruimte of een tuin staat.

Laanbomen zorgen in lanen en straten voor schaduw en brengen verkoeling in de steeds warmer wordende stedelijke omgeving. Ze dragen bij aan de biodiversiteit, zorgen voor een beter watermanagement en helpen het hitte-eiland effect in steden te verminderen.

Boomkwekerij Ebben is een familiebedrijf dat is opgericht in 1862 en waar de passie voor groen al vijf generaties lang in het bloed zit. Op een areaal van ruim 600 hectare kweken we o.a. meerstammige bomen, laan- en parkbomen en solitair heesters. In samenwerking met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, groene aannemers en boomverzorgers realiseren we indrukwekkende projecten in heel Europa, waarbij onze professionals adviseren als het gaat om toepassing, biodiversiteit, ecologische waarde, kleur, vorm en textuur.

Door steeds weer goed te kijken naar de natuur – hoe die zichzelf ontwikkelt en in stand houdt – groeit onze know-how to grow. Know-how to grow betekent voor ons ook dat we verder denken en kijken dan het kweken en leveren van bomen. Dit is ook de reden dat we een partnerschap zijn aangegaan met NL Greenlabel. Innovatieve en oplossingsgerichte samenwerkingen tussen partijen die zich inzetten voor een gezonde en klimaatbestendige omgevingsinfrastructuur, is precies waar wij naar streven. Klimaatverandering, extremer weer, heftige regenbuien of langdurige droge periodes, het zijn kwesties die vragen om een andere inrichting van onze leefomgeving en hier zijn wij dagelijks mee bezig.