Papier met bloemrijk bermgras – Waardewenders

Materialen & producten

In eigen beheer wordt bloemrijk bermgras verwerkt tot nieuwe grondstof voor Nederlands gerecycled papier.

Door expertise en begeleiding van de inrichting van bloemrijke percelen wordt de biodiversiteit bevorderd. In combinatie met het beheer wordt het gemaaide bermgras verwerkt tot nieuwe grondstof in producten.

De transparante productieketen bevordert betrokkenheid en bewustwording. Hiermee wordt de verwaarding van de reststroom tastbaar.

Door verwaarding van een reststroom tot nieuwe grondstof blijft CO2 gebonden en door de lokale productie levert dit een substantiële bijdrage aan CO2-reductie.

Waardewenders bv regisseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen verwaarden tot grondstof voor de fabricage van nieuwe producten. Waardewenders biedt oplossingen om de lineaire economie te doorbreken.

De expertise richt zich op het proces van inname, verwerking en controle van de reststromen. Belangrijke speerpunten in dit proces zijn traceerbaarheid en geschiktheid van de nieuwe grondstof in diverse productieprocessen. Met geselecteerde partners worden productieketens opgericht met het doel om de reststroom op een efficiënte wijze in te zetten voor een lokale en circulaire economie.

Met het Groene Cirkel Bijenlandschap is papier voorBIJ© ontwikkeld met bloemrijk bermgras uit het Bijenlandschap. Ook is WasGras010 een voorbeeld van deze aanpak.

Herrejan Veenema, directeur – herrejan@waardewenders.nl / 0172 – 420 565 / LinkedIn

Herbeoordeling in behandeling.