Rijshouten beschoeiing-Van Aalsburg

Materialen & producten

Rijshouten beschoeiing is gemaakt van wilgentakken en palen. Beschoeiing wordt toegepast ter bescherming van tuinen langs het water. Ook dient het als uitstekende versterking van oevers van sloten, kanalen en vijvers. Zo krijg je geen last meer van een aflopende oever of wegzakkend grond.

Minstens zo belangrijk zijn beschoeiingen, die oevers en waterkanten beschermen tegen afkalven en erosie. Oevers worden aangetast door wind, water en ijs. Land brokkelt af en verdwijnt. Beschoeiingen zorgen voor een harde afscheiding tussen land en water, waardoor land behouden blijft en we droge voeten houden. Beschoeiingen zijn belangrijk voor de waterhuishouding. Zeker als de grond drassig is zoals vooral bij veengronden. Zonder beschoeiing gaat onherroepelijk kostbare grond verloren.

Lees hier over de positieve impact van wiepenconstructies op de macrofauna.

Van Aalsburg B.V. is een derde generatie familiebedrijf met hoogwaardige wilgenhoutproducten. De leiding is in handen van zes broers. Het bedrijf ademt in alles één grote familie te zijn. Ook de eersten van de nieuwe generatie, de neven, draaien al volop mee. Doorzetters. En erg enthousiast. Allen met hetzelfde doel en voortdurend innoverend. Toonaangevend in Nederland en ver erbuiten. Typisch Van Aalsburg.

De broers Van Aalsburg zijn blij met hun prachtige teams van gedreven mensen. Zo’n slordige 100 in totaal. En ze zijn dankbaar dat hun werk zo gezegend is.

Het ambacht van griendwerker was honderden jaren verbonden met het ruige landschap, het onberekenbare klimaat en het voortbestaan van de grienden. Griendwerker is daarom een zwaar beroep, vooral door het vele sjouwen en onophoudelijke bukken. In weer en in wind. Een ambacht dus. Een ambacht is breder dan een vak, waarbij je iets met handen maakt. Het gaat er vooral om hóe het product wordt gemaakt of de dienst geleverd.

https://www.vanaalsburg.com/beschoeiingen/

  1. U doet uw aanvraag telefonisch of via onze website en verstrekt ons zoveel mogelijk gegevens. Op basis hiervan bespreken we de mogelijke vervolgstappen.
  2. Als we voldoende gegevens hebben gaan we aan de slag met een vrijblijvende indicatieve prijsopgave.
  3. Past ons voorstel binnen uw plannen? Dan maken een afspraak op locatie om de situatie te bekijken en ons voorstel te bespreken. Geheel kosteloos.
  4. We verwerken uw aanvullende wensen en onze bevindingen in de offerte. Na ondertekening ervan plannen wij de plaatsing van de beschoeiing in.
  5. We voeren het werk uit in de overeengekomen week

Partners van NL Greenlabel kunnen een korting krijgen.