Wilde bloemzaden en planten concept – Cruydt-Hoeck

Materialen & producten

Cruydt-Hoeck heeft een groot sortiment inheemse wildeplantenzaden, wilde planten & bloemenweidemengsels  van controleerbare lokale herkomst. Met de zaden en mengsels van Cruydt-Hoeck kiest u voor kwaliteit. U kunt onze zaden en mengsels bestellen via onze webshop. Deze staat boordevol foto’s en nuttige informatie. De webshop is gericht op de tuin, openbare ruimte en buitengebied. Bij grotere en complexere projecten of een offerteaanvraag denken wij graag met u mee. Wij ontwerpen aan de lopende band mengsels op maat, toegespitst op een specifieke locatie of toepassing.

Cruydt-Hoeck kweekt wilde plantenzaden op natuurlijke wijze, zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest ten behoeve van biodiversiteitsherstel.

Bij alle werkzaamheden is het uitgangspunt dat wij de natuurlijke processen zoveel volgen. Zo verbeteren wij het bodemleven met natuurcompost, bladaarde, groenbemesters en ‘compost’-thee. De teeltvelden worden dooraderd door kruidenrijke randen, bosjes en gemengde hagen met autochtoon bosplantsoen. Dit geeft levensruimte aan vele insecten en vogels.

Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit. Onze goed doordachte en verantwoorde inheemse zadenmengsels zijn gunstig voor de ecologische waarde van wegbermen, parken, plantsoenen, bedrijventerreinen en tuinen. Als we de juiste voorwaarden scheppen voor wilde planten om te groeien, bloeien en zaad te zetten, dan doet de natuur de rest en volgen in korte tijd de bijen, vlinders, andere insecten en vogels.

Klik op de afbeelding van het certificaat hiernaast om de duurzaamheidsscore te bekijken van ons product.

Sinds 1978 is Cruydt-Hoeck dé kwekerij en leverancier van inheemse plantenzaden. Onze inheemse zaden zijn bijzonder vanwege de kwaliteit, de lokale herkomst en ons gebruik van bronmateriaal uit de Nederlandse natuur. Het is onze missie om u te helpen om met bloemenweides meer biodiversiteit te creëren, op verschillende manieren:

  • We ‘zaaien’ bewustwording, inspiratie, enthousiasme en motivatie.
  • We verzamelen en vermeerderen wilde plantenzaden en plantmateriaal uit de Nederlandse natuur en maken deze grootschalig beschikbaar.
  • We delen onze kennis en ervaring over biodiversiteit, wilde bloemen en
  • We delen onze kennis en ervaring over biodiversiteit, wilde bloemen en bloemenweides.

Samen zetten wij de wereld in bloei!

Cruydt-Hoeck heeft in 2017 Kwekerij De Heliant overgenomen en voortgezet. Sindsdien kweken we ook inheemse wilde planten op ecologische wijze.
Naast planten voor in uw bloemenweide bieden we ook tal van bijzondere inheemse wilde planten, varens, inheems bosplantsoen en stinzenbollen aan voor in tuin, park of openbaar groen. Deze bieden we aan in pot, als plug of als wortelgoed.

Video

Leveringsinformatie: www.cruydthoeck.nl

Partners van NL Greenlabel krijgen korting.

Advies en verkoop
Tel: 0516 – 44 11 44
zaden@cruydthoeck.nl 
Abbendijk 6
8422 DL Nijeberkoop

Vaak kan advies per telefoon of e-mail al het verschil betekenen tussen een teleurstellende en een succesvolle bloemenweide. Graag denken wij met u mee en helpen wij u met gericht ecologisch en praktisch advies. Neem gerust contact op met onze bloemenweideadviseurs. Wij helpen u graag op weg!