Algemeen

NL Greenlabel is een handelsnaam van Sustainable Outlook BV en www.nlgreenlabel.nl is de daarvoor ontwikkelde website. Sustainable Outlook BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de websitegebruiker en hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid.

Bekijk onze algemene voorwaarden

Persoonsgegevens

Sustainable Outlook BV verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. Bij het verwerken, opslaan en beheren van deze gegevens worden alle geldende nationale en internationale privacy wetgeving in acht genomen. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bezoekersgegevens

Tijdens en/of na bezoek van de website verzamelt Sustainable Outlook BV statistische geanonimiseerde gegevens zoals het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s etc. Deze gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in het functioneren van de website, de bereikbaarheid en om te optimalseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Cookies

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer plaatst voor registratiedoeleinden. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres.

Verstrekking aan derden

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Sustainable Outlook BV en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s, grafische vormgeving van de site.

Het is niet toegestaan onderdelen van de website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Aansprakelijkheid

Onverminderd het verder in deze voorwaarden aanvaardt Sustainable Outlook BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Klachten

Heeft u onverhoopt vragen en/of klachten, gebruik hiervoor ons contactformulier op de website.

datum: 01-04-2020